Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Boktips: Läslust i hemmet

Nu har vi äntligen fått hem och läst Carina Fasts nya bok Läslust i hemmet: så stödjer du ditt barns läs- och skrivutveckling, som vi skrev lite om i ett blogginlägg redan i somras. I boken delar hon på ett lättsamt sätt med sig av sina kunskaper om barn och språk och här finns många tips på språkstimulerande aktiviteter. Barn lär sig mycket om läsande och skrivande tidigt i livet, långt innan de börjar skolan, och det finns en hel del vi som föräldrar kan göra för att ge så bra förutsättningar som möjligt.

Läslust i hemmet

Några av råden hon ger är:

  • Prata mycket med barnen redan från födseln. Prata gärna om bilder som finns runt om i omgivningen, skapa egna bilder och lek med orden.
  • Läs högt ofta. Börja tidigt och fortsätt även när de kan läsa själva. Prata om det ni läser.
  • Berätta sagor och historier och uppmuntra ditt barn att berätta. Lyssna aktivt och bekräfta barnens berättelser.
  • Skriv mycket, uppmuntra barnen att skriva själva och var positiv till deras texter, även om du inte förstår vad de skriver. Låt dem berätta vad de skrivit. Var försiktig med att rätta.
  • Låt barnen lära dig om det de kan, t ex nya leksaker och spel. Många läs- och skrivutvecklande aktiviteter händer av sig själv i barns lek.

Överhuvudtaget handlar det mycket om att vara en positiv och uppmuntrande, läsande, berättande och skrivande förebild, och att leka med språket på många olika sätt. Det behöver inte vara svårare än så.

Sök inlägg

Filtrera