Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Bokstart – hembesök med samtal om böcker och läsning

Idag gästbloggar Tinne Wennerholm, bibliotekskonsulent på Region Gävleborg om pilotprojektet Bokstart.

”Bokstart är pilotprojekt som pågår med medel från Statens Kulturråd på ett antal ställen i Sverige. Projektet är ett samarbete mellan BVC, logopeder och bibliotek i stora drag, men kan ha lokala variationer. Bokstartare gör upp till tre hembesök hos familjer och berättar om hur roligt och viktigt det är att läsa för sitt lilla barn. Man lämnar också ett bokpaket. I Gävleborg har vi länge funderat över denna verksamhet och hur ett Bokstart Gävleborg bokstart skulle kunna se ut.

Bokstart finns just nu i Göteborg, Södertälje, Landskrona samt i Jämtland och Västernorrland. Vi bjöd in Västernorrland och Jämtland, som är glesbygdslän och mest lika Gävleborg, till Silvanum i Gävle för få svar på hur de arbetar.

I Jämtland arbetar Anna Åsell, barn och ungdomsbibliotekarie, som Bokstartare i Östersunds kommun. Det finns åtta kommuner i Jämtland och de arbetar alla med Bokstart. Varje kommunbibliotek i regionen har fått en 25 % tjänst av projektmedel för att kunna genomföra Bokstartarbetet. I Jämtland arbetar man med familjer som fått uppehållstillstånd. Östersunds kommun har valt att arbeta med orten Lit. Där görs tre besök sammanlagt vid 6 månader, 11 månader och 18 månader. Man tar med tolk vid behov. Varje besök tar mellan 10-45 minuter och är unikt. Man vet aldrig hur långt det kommer att bli eller vad som kommer att hända. Det är fokus på det lilla barnet och man visar böcker, läser kanske och pratar med föräldrarna om vikten att läsa högt.

I Västernorrland har man valt en annan modell. Där arbetar Agneta Söstram Bylund, förskollärare och Jessica Öhman, kulturarbetare med inriktning på kulturmiljö, som Bokstartare. Här besöker man asylsökande familjer både på asylboenden och i lägenheter där de vet finns familjer med små barn. De berättar att det är svårt ibland att hitta familjerna eftersom många uppgifter sekretessbelagda. Bokstartarna har hittills besökt 35 lägenheter och 184 familjer, 300 barn.

För att vara Bokstartare måsteman ha ett öppet sinne. Alla föräldrar vill sitt barns bästa, även när det gäller språk- och läsutveckling, men att vi har olika förutsättningar. Föräldern kanske inte läser själv, kanske inte kan läsa eller kan vara dyslektiker. Man får uppmuntra föräldern att se boken som ett hjälpmedel att ha roligt med sitt barn, att de kan berätta och prata utifrån bilderna, att det stärker samhörighetskänslan.

Det personliga mötet med familjen är viktigt. I möten med familjer i deras hem måste man vara personlig men inte för privat. Det är en balansgång.

Man får inte heller vara rädd för att träffa personer från en annan kultur. För en del familjer är det första gången man får besök av svenskar.

Till hösten 2017 blir det en utlysning av medel från Statens Kulturråd för att fler regioner ska kunna arbeta med Bokstart. Nu funderar vi i Gävleborg över hur vårt Bokstart skulle kunna se ut. Det finns många idéer och vi är glada för att vi har fått ta del av Jämtlands och Västernorrlands arbetssätt.”

Vill ni veta mera så kan ni kontakta:

Jessica Öhman, Projekthandläggare, Jämtlands län
073–087 26 46, [email protected]

Anna Åsell, barn-och ungdomsbibliotekarie, Östersunds bibliotek
063-14 40 40, [email protected]

Länkar:

Statens kulturråd Bokstart

Facebook Bokstart Västernorrland

Facebook Bokstart Jämtland 

 

Sök inlägg

Filtrera