Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Bokomotivet – tuffar vidare!

Bokomotivet – tuffar vidare! pågår under hösten 2014 på Kulturcentrum och kommundelsbiblioteken i Sandvikens kommun. Målgrupp är förskolans 5-åringar och syftet är att uppmuntra barnens språkutveckling, läslust, fantasi och kreativitet på ett lekfullt sätt. Här nedanför berättar Eva Norrbelius Coleman, bibliotekarie på Björksätra bibliotek om projektet.

Under hösten 2014 kommer biblioteken i Sandviken att arbeta med ett läsfrämjande projekt utifrån författaren Tove Janssons bok ”Hur gick det sen?”. Projektet heter Bokomotivet-tuffar vidare! och målgrupp är förskolans 5-åringar. En berättelse kan ta sig olika uttryck, till exempel dramatiseras!

Projektet är en fortsättning på förra årets Bokomotivet (läs mer om Bokomotivet 2013 här.) Även i år har vi fått medel för genomförande från Sigrid Göranssons stiftelse och Statens Kulturråd.

Sju förskolor i Sandvikens kommun, sammanlagt 70 barn, kommer att delta i projektet som pågår under september-december. De förskolor som ville vara med, men som dessvärre inte fick plats eller av annan anledning inte kunde medverka, hoppas vi följer processen på den här bloggen.

Här kommer ni att hitta tips och idéer om hur man på ett pedagogiskt sätt kan arbeta med bilderboken på en förskola, samt hur man kan arbeta läsfrämjande med barn.

Nu hälsar vi alla barn och deras pedagoger välkomna till sitt bibliotek i september – Hoppas att ni ser fram emot att upptäcka Mumintrollet och hans vänner med oss!

Sök inlägg

Filtrera