Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Bokomotivet – ett spännande upplägg

Bokomotivet – tuffar vidare! pågår under hösten 2014 på Kulturcentrum och kommundelsbiblioteken i Sandvikens kommun. Målgrupp är förskolans 5-åringar och syftet är att uppmuntra barnens språkutveckling, läslust, fantasi och kreativitet på ett lekfullt sätt. Här nedanför berättar Linnéa Forslund bibliotekarie på Kulturcentrum om projektet.

Nu startar snart projektet Bokomotivet- tuffar vidare! då de inbjudna barngrupperna kommer till sitt bibliotek för det första mötet med boken Hur gick det sen? av Tove Jansson

Barnen kommer att få närma sig boken genom att vi tittar på bilderna tillsammans, läser olika delar ur boken högt och leker med den interaktiva e-boken som den också finns utgiven som.

Därefter kommer barnen att få var sitt exemplar av boken. Med den medföljer också information till föräldrarna. Det är en viktig del i projektet- att även uppmuntra föräldrar att använda boken och läsa den med sina barn.

När barnen fått sin bok kommer vi övergå till det skapande momentet då vi tillsammans bygger vidare på en teaterkuliss som förberetts. Den kommer i ett senare skede fungera som rekvisita när barnen själva ska få leka och dramatisera utifrån scener i boken. Denna kuliss får barnen ta med sig efter första träffen tillbaka till förskolan och jobba vidare med där. De kommer då också få ett brev från en av karaktärerna i boken som det är meningen att de ska ha i åtanke när de skapar kulissen.

Lite senare i höst kommer barnen till biblioteket för en andra träff. Då har de med sig den färdiga kulissen och får möta tre professionella dramapedagoger. Tillsammans kommer de få prova på lek och drama med utgångspunkt från boken. Därefter blir det saft och bullkalas!

Lördag den 8 november kommer det även hållas lördagsöppet på kommundelsbiblioteken där barnen tillsammans med sina föräldrar kan komma och titta på rekvisitan de gjort och bjudas på mer bullar och saft.

Alla kulisser och rekvisita kommer sedan utgöra en samlad utställning i Kulturcentrums lokal Tillgången. Vernissage blir det på Barnkonventionsdagen 20 november.

 

Sök inlägg

Filtrera