Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Bitmoji spaces: Skapa ditt eget happyplace

Hur kan man lyfta fram barns drömmar och intressen med hjälp av bitmojis? I denna text berättar våra kollegor barnbibliotekarierna Anna och Amanda om en workshop med ungdomar i årskurs 7 där delaktighet, inflytande och skapande stod i fokus. Så kul!

Skribenter: Anna Karlsson & Amanda Mjörnman, barnbibliotekarier i Sandvikens kommun

Stärkta bibliotek

Inom ramen för projektet Stärkta bibliotek kommer Sandvikens folkbibliotek att ordna läs- och språkfrämjande aktiviteter på olika platser i Sandviken under sommaren 2021. Som grund för detta genomför vi ett fokusgruppsarbete med barn och unga, detta för att öka barnens delaktighet och inflytande i projektet. Fokusgruppsarbetet består av två delar. Den första delen utgörs av en enkätundersökning, vilken under en månads tid har cirkulerat i biblioteket. Enkäten innehåller frågor som rör barnens fritid, saker de skulle vilja lära sig, platser som har betydelse för dem och vad som får dem att må bra. Den andra delen utgörs av workshops där skapande ligger i fokus, detta för att vi ska kunna fördjupa samtalet kring enkätfrågorna.   

Den här veckan var det dags att träffa årskurs sju på Björksätraskolan. Skolan ligger i ett av de områden där sommaraktiviteterna kommer äga rum. Vi presenterade projektet och ägnade en stund åt att berätta om Barnkonventionen. Efter genomgången fick eleverna skapa så kallade bitmoji spaces, även de med utgångspunkt i enkätfrågorna.  

Bitmoji spaces

Under Coronapandemin har biblioteket lagt stort fokus på att utveckla det digitala arbetet. Något som blivit särskilt populärt är så kallade bitmoji spaces, ett virtuellt rum som kan inredas med stor kreativ frihet. En bitmoji är en personlig emoji som man kan ladda ned kostnadsfritt via appen Bitmoji. För att skapa rummet kan man använda både Google slides och PowerPoint. Genom att synkronisera appen med webbläsaren går det att klistra in sin emoji i presentationen. Här nedan finns en enkel instruktionsfilm: https://www.youtube.com/watch?v=s-P_WdQWPc8  

Eleverna fick till en början välja en bakgrund som påminner dem om en plats de tycker om, såsom en strand eller ett mysigt café. Därefter fick de inreda sitt bitmoji space genom att infoga bilder i bakgrunden på saker som de tycker om. Vårt tips är att ladda ned gratisbilder från Pixabay. Det finns också möjlighet att infoga länkar till hemsidor, videoklipp eller spellistor bara genom att klicka på bilderna.  

Måluppfyllelse

Det dröjde inte länge förrän eleverna var djupt försjunkna i att skapa sina rum. Vi upplevde att övningen var ett enkelt sätt att nå ungdomarna. Genom rummen fick vi en personlig inblick i varje elev. Rummen fylldes med saker som representerade dem utifrån fritidsintressen, drömmar och trygghet.  Uppgiften kan på ett enkelt sätt kopplas till skolans läroplan, Lgr11, där “Sambandet mellan elevers möjlighet till delaktighet och inflytande i lärande och arbetet i skolan är av stor betydelse för goda kunskapsresultat och välmående.” Genom workshoppen gavs eleverna möjlighet att utöva just delaktighet och inflytande och dessutom träna sig på att använda engelska söktermer och digitala presentationsverktyg.  

//Anna & Amanda

Sök inlägg

Filtrera