Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Bibliotekschefen tackar för sig!

Som chef för Litteraturhuset Trampolin vet man inte vad som väntar. Peter Hirseland har fått agera allt från dinosaurie på Trampolins femårsjubileum till Skuggprefekt i Litteraturprojektet Portalen. Här tackar han för sig och berättar om sina år i Sandviken.

Tack och adjö

Våren 2016 började jag mitt jobb som bibliotekschef i Sandvikens kommun och i det jobbet ingick även att vara chef över Litteraturhuset Trampolin. En verksamhet som jag hunnit lära känna under min tid som bibliotekarie men som ändå kändes lite mystisk och svår att få grepp om. Jag hade aldrig jobbat med barnfrågor förr och Trampolin, som just var i färd med att avsluta sitt första regionala projekt, var så mycket mer än bara en barnavdelning på ett bibliotek. Nu gällde det att sätta sig in i saker som ”ryggsäcksmetaforen” och ”Literacybegreppet”.

På Trampolin jobbar vi med barns delaktighet och inflytande.

Jag lärde mig snabbt att Trampolins styrka ligger i blandningen av det praktiskt lekfulla och den teoretiska nyfikenheten. En rolig lek som vid första anblicken kunde se enkel och okomplicerad ut visade sig ofta vara en del av metodutveckling kopplat till läsfrämjande med en mycket större publik än de som deltog i leken. Just det tog jag fasta på, hur Litteraturhuset Trampolin sprider kunskapen som skapas i Sandviken har varit nyckeln till framgång under min tid som Trampolins chef

Boken Trampolinmodellen är skriven av före detta verksamhetsutvecklarna Karin Forsgren Anderung och Elin Folkesson

När jag skriver det här blogginlägget så är det för att summera min tid och mina intryck eftersom jag nu lämnar över till en annan person att leda verksamheten. Lite drygt fyra år senare så har Trampolin genomfört två regionala projekt, där det andra resulterade i boken om Trampolinmodellen. En bok som jag är väldigt stolt över och som jag insisterar på att du som läsare beställer på en gång om du inte redan läst den. På riktigt alltså!

Trampolin har bytt ut hela personalstyrkan under min tid som ledare och har efter det andra projektets slut landat i ett tidsbegränsat regionalt uppdrag. Även det är jag så stolt över att jag nästan spricker och jag hoppas verkligen att Trampolin, dess metoder och budskap når fram till alla er som jobbar med barnverksamhet i Gävleborg. Det finns väldigt mycket att hämta, bli inspirerad eller lära av.

Är det möjligtvis de tre verksamhetsutvecklarna Ingeborg, Ulrika och Katarina?

I Sandviken så har Trampolin tagit en nyckelroll i Kulturlöftet, samarbetet mellan Kultur och-fritidsförvaltningen och Kunskapsförvaltningen, som garanterar alla barn i Sandvikens kommun lika tillgång till kulturupplevelser. Ett arbete som är viktigt för så många i en tid då många barn annars aldrig kommer i kontakt med kulturverksamhet, verksamhet som jag är övertygad om gör oss till bättre människor och medborgare.

Ett av höstens alla litteraturprojekt bygger på boken Kiosken av Anete Melece.

Som chef så har det också varit ett privilegium att få delta i verksamheten då och då, och jag kommer aldrig att glömma min roll som ”skuggprefekten” eller den ”tidningsläsande pappan”. Det har verkligen varit roligt och lärorikt att få arbeta med Litteraturhuset Trampolin och jag tror och hoppas att mitt bidrag har gjort att Trampolin står starkare i sin roll och i sitt uppdrag, att arbeta med barns och-ungas läs och-språkutveckling genom estetiska uttrycksformer.

Peter som den tidningsläsande pappan i Sandvargen av Åsa Lind.

Till sist så vill jag tacka personalen, gamla som nya, på Trampolin för att ni är så fantastiska på det ni gör. Ni gör skillnad för barn och ungdomar varje dag och det har alltid varit roligt att gå till jobbet. Tack!

Peter Hirseland

Enhetschef biblioteken och Litteraturhuset Trampolin, Sandviken 1916-2020

Sök inlägg

Filtrera