Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Berättelser som förändrar

Denna vecka gästbloggar Maria Markusson från Björksätra bibliotek och Kirsi Rutanen från Bessemerbiblioteket om ett spännande projekt för högstadiet och gymnasiet.

David Lagercrantz

Med start hösten 2017 har Bessemerbiblioteket och Björksätra bibliotek deltagit i projektet Berättelser som förändrar (Bsf). Det är den ideella föreningen Läsrörelsen som står bakom projektet, en förening som arbetar läsfrämjande för barn och unga. Kanske är de mest kända för deras samarbete med McDonald’s och Bok Happy Meal. Projektet Bsf möjliggjordes i och med en större donation från författaren David Lagercrantz samt bidrag från Postkodslotteriets kulturstiftelse. 

I projektet Bsf har 200 gymnasie- och högstadieskolor deltagit – från norr till söder. Utgångspunkten för projektet var Aidan Chambers ”Jag undrar”-modell för boksamtal där barn i grupp läser samma bok och diskuterar med fokus på reflektion snarare än ”rätta” svar. Även att stärka samarbete mellan skola och bibliotek, med större syfte att få upp läsning på agendan på hela skolan! En förutsättning för att kunna anmäla sin skola var att man kunde uppge ett (skol-)bibliotek med kontaktperson som man tänkt samarbeta med.  

Det man erbjöds som deltagande skola var en gratis klassuppsättning (35 böcker) och en klassuppsättning till reducerat pris som skolan själva fick bekosta, samt en inspirationsskrift, introduktionsfilmer och författarpresentationer av de utvalda böckerna. Urvalet av böcker gjordes dels av huvudpedagog Ann Boglind och dels av en fokusgrupp bestående av ungdomar. Tanken var att böckerna skulle vara både spegel och fönster för eleverna, dvs. både väcka igenkänning och ge nya perspektiv.  

Dessutom ingick deltagande i två regionala konferenser, för vår del i Falun, där även skolledare var inbjudna. På konferenserna fick vi bland annat möta författarna bakom böckerna och lära oss om lässtrategier och läsforskning från Ann Boglind. Vi gavs helt enkelt verktygen för att kunna jobba vidare med böckerna vi valt! 

Den tredje konferensen i Stockholm ingick inte, utan deltagandet där fick man bekosta själv. Även vid denna konferens deltog flera av författarna vars böcker ingått i projektet samt Ann Boglind men med fokus på att ”knyta ihop säcken” och sammanfatta samt blicka framåt. Tyngdpunkt låg på den stora utvärdering som utförts till stor del utifrån de enkäter som fyllts i av såväl elever, pedagog, bibliotekspersonal och rektorer. Länk till utvärderingen hittar du här.

Under projektets gång (det pågår fortfarande!) har vi hittat nya sätt att arbeta med litteratur och läsning samt nya vägar för samarbete – det har inneburit allt från bokkort för boksamtal till utställningar med blackout poetry och lektioner i biblioteket. Utöver det har en kontakt har etablerats hos den specifika pedagogen, gruppen och skolans ledning har åtminstone till viss del tvingats sätta sig in i hur samarbetet fungerat på plats tack vare enkäten.  På det sättet tycker vi att projektet levt upp till sitt syfte. Detsamma gäller den pedagogiska grunden Bsf vilar på, vår upplevelse är att den främjat läsglädjen i våra grupper i och med fokus på reflektion. Detta har möjliggjort att många elever lyckats bygga upp ett självförtroende i läsningen, vilket innebär att läsningen upplevts som positiv av alla.  

 

 

 

Sök inlägg

Filtrera