Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Berätta med en ordfabrik

Det finns ett land där människorna nästan inte talar. I detta märkliga land måste man köpa ord och svälja dem för att kunna uttala dem. Lille Phileas behöver ord för att öppna sitt hjärta för söta Sibella. Men hur ska han bära sig åt? För allt det där han vill säga till Sibella skulle kosta en förmögenhet…”

Den stora ordfabriken är skriven av den franske barnboksförfattaren Agnès de Lestrade och illustrerad av Valeria Docampo. Boken handlar om ett land där människor nästan inte talar. I detta märkliga land måste man köpa ord och Lille Phileas behöver dyra ord så han kan förklara sin kärlek till Sibella.

Har man tur kan man att hitta bortslängda ord i soporna men de är oftast oanvändbara. Ibland kan man fynda ord till extrapris men oftast är det billiga ord. Och ibland kan man hitta ord i luften som barnen försöker fånga med sina fjärilshåvar. En dag lyckas Lille Phileas fånga tre ord i sin fjärilshåv och dem tänker han spara till en speciell person.

Det är illustrationerna som dominerar boken men varje tryckt ord är betydelsefullt och vackert i den sparsamma texten. Storleken på texten varieras med mindre och större teckensnitt. Det går antingen att läsa alla orden eller bara de större. Läser man alla orden får vi en mer detaljerad beskrivning av vad som händer än om vi väljer att läsa endast de stora bokstäverna. Här går det att jämföra och diskutera om vad som händer med texten när vissa ord skalas bort. Går det ändå att förstå innehållet i berättelsen?

De härliga illustrationer som fyller bokens sidor går i dämpande färger och är målade av Valeria Docampo från Argentina. Det är något fascinerande över hennes illustrationer som tillsynes växer och vill frigöra sig från boksidornas ramar.

Affärer med olika typer av ord.

Bilderna lyckas förmedla en värld som associerar till ett land i förtryck, där endast de som har makt och rikedomar också har tillgång till orden. Här finns paralleller att dra till vår egen historia när endast kyrkan och kungligheter hade makten över det skrivna ordet, och bönderna istället fick ”läsa” bilderna i kyrktaket. Hur skulle det se ut i dagens samhälle om endast de som hade pengar kunde köpa sig alla ord? Vilka ord skulle vara dyra? Vilka ord skulle slängas bort? Vad skulle hända med dem som inte hade råd att köpa några ord?

Lille Phileas uttrycker sin kärlek med de ord han har fångat med håven.

Det går att göra många associationer till förtryck men även till utanförskap. Vad händer med en människa som inte har språket? Hur är det att komma till ett land och inte kunna göra sig förstådd? Det här är en bok som väcker många frågor och som går att använda sig av som diskussionsunderlag med äldre barn. En annan vinkling kan vara hur vi ser på språket. Vilken status har olika språk och ord? Vad är fula ord? När blir ett ord fult? Finns det vackra ord? När blir ett ord vackert? Den stora ordfabriken är en bok som väcker många frågor och tankar. Här kommer några förslag på skapande aktiviteter som går att koppla till boken.

  • Fyll en burk med olika ord. Låt barnen dra ett ord som ni sedan ska uttala på olika sätt med inlevelse. Ex. ordet kan vara cykelställ. Ställ er i en ring och säg ordet cykelställ på ett glatt sätt. Säg ordet på ett arg sätt. Säg ordet som du är ledsen. Säg ordet som du längtar. osv. Fortsätt genom att dra ett nytt ord.
  • Stå i en ring och fortsätt dra ord ur burken men den här gången får man inte säga ordet utan måste försöka visa ordet med kroppen genom att göra gester. Fortsätt varvet runt. Hur kändes det? Var något ord svårt att visa med kroppen?
  • Stå kvar i ringen och låt nu ett barn i taget säga sitt ord och samtidigt göra gesten till ordet. Då svarar alla andra med att upprepa ordet och göra gesten.
  • Låt varje barn skriva ner tre ord (inga namn) som är vackra för dem. Ex. glass, kanin, motorcyklar osv. Låt barnen välja ett av orden. Skriv och måla ordet på ett papper. Sätt sedan samman alla bilderna med orden som tillsammans visar klassens vackraste ord.
  • Gör en ordfabrik tillsammans! Bygg en stor fabrik med höga skorstenar av kartonger och toarullar. Måla fabriken! Läs en tidningsartikel varje dag och välj ett nytt eller svårt ord från artikeln. Fyll ordfabriken genom att klippa ut ordet och stoppa ner det i skorstenen. I slutet av veckan tömmer ni ordfabriken och går igenom orden. Kommer ni ihåg vad de betyder eller hur de stavas?
  • Stryk över ord! Skriv en egen berättelse eller ta en färdig text som är uppkopierad. Experimentera med texten. Börja med att stryka över vart tredje ord med en svart tuschpenna. Vad händer med texten? Stryk över vart femte ord osv. Vad händer med texten? Går det ändå att förstå innehållet?
  • Black Out Poetry!

Sök inlägg

Filtrera