Hittills har alla symposier resulterat i antologier i en skriftserie. Läs mer här om vilka skrifter som ingår i serien och hur du kan beställa dem.

Förra årets symposium (som ägde rum i mars 2014) hade titeln ”Synas, höras, finnas – plats för barnkultur!” Antologin med samma namn, där flera av föreläsningarna från symposiet har samlats, publicerades i samband med årets symposium ”Ordning och reda, konsten på fredá! Om fostran, marknad och barnkultur” (läs mer om det här).

I antologin finns en text av barnkulturdesignern och inredningsarkitekten Eva-Johanna Isestig: ”Barnets rätt till en plats i designprocessen”. Eva-Johanna Isestig är den som, tillsammans med personal från Kulturcentrum och barn och unga i Sandviken, har skapat miljön i Litteraturhuset Trampolin. Läs mer om det här.

En övergripande vision för Eva-Johanna är att utforma platser som barnen kan uppleva som sina egna och inte bara något som de vuxna har gett dem. I sin roll som barnkulturdesigner representerar hon barn och ungas önskningar och behov och ser därför till att frilägga utrymme för barnen själva, både i designprocessen och det färdiga resultatet. I texten beskriver hon sina utvecklade metoder och konkreta övningar från en förstudie utformad för Stadsbiblioteket i Halmstad.

”Genom att arbeta med en demokratisk metod är målet att alla ska känna tillhörighet, fast på olika nivåer, på olika sätt. Att barn och ungas behov för lek, lärande och utveckling ska tillgodoses i den byggda miljön är det yttersta målet. När vi har nått dit har barn och unga fått vara med på riktigt!”

Så avslutas Eva-Johanna Isestigs textbidrag i antologin ”Synas, höras, finnas – plats för barnkultur!”. Om du vill läsa hennes text i sin helhet kan du ladda ner den här:

Barnets rätt till en plats i designprocessen

Nedan: Eva-Johanna Isestig tillsammans med förskolebarn under Litteraturhuset Trampolins designprocess.

IMG_6004