Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Barn väljer teman del 2

Det här blogginlägget är en fortsättning på Barn väljer teman del 1 där vi berättar om hur vi vävde in barns inflytande i Fantasifabriken i början av året.

Det gäller att våga prova olika sätt för att få in barns delaktighet och inflytande i aktiviteterna så att det fungerar med de syften och mål verksamheten har. Det vi märkte efter ett tag var att vi ibland hade svårt att hitta bra bilderböcker kopplade till de teman barnen valt. För oss på Litteraturhuset Trampolin är det viktigt att det är böcker med varierat innehåll, olika författare och illustratörer, böcker från andra länder, och böcker som framförallt lämpar sig för högläsning med en större grupp med barn. Pippi och Emil i all ära men vi vill också ha ha möjlighet att presentera både äldre och nya böcker i en bra blandning. Det är alltså flera parametrar vi ska ta hänsyn till och hur skulle vi då lösa detta så barnen ändå hade inflytande över valen av teman.

Bokrunda

Åtta böcker med olika teman

Då kom idén att om vi valde ut böckerna först utifrån vår specialkompetens och sedan fick barnen vara med att välja teman utifrån böckerna. Eftersom vi skulle välja teman inför hela våren var vi tvungna att hitta ett sätt som skulle fungera rent praktiskt. Utifrån böckerna tog vi ut 3 olika tänkbara teman för barnen att välja mellan.

Vid första tillfället pratade vi kort om Barnkonventionen och artikel 12, Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det.

Vilket tema ska vi välja?

Efter inledningen fick barnen gå en bokrunda i lokalerna där vi placerat lappar med utvalda bilderböcker och förslag på tre olika teman kopplade till de olika böckerna med bilder och text. Barnen fick gå rundan tillsammans med en vuxen och med sig fick de en pappersmugg.

Bilder med olika teman

Vid varje fråga fanns det tre skålar med bilder som beskrev de olika ämnena och barnen fick välja en av bilderna och lägga i sin pappersmugg. Här gällde det för barnen att välja det tema som de tyckte verkade mest intressant. När hela rundan var avklarad samlade vi in barnens muggar. När barnen gått hem för dagen kunde vi sortera lapparna och räkna vilka teman som fått mest röster. Har man gått om tid på sig ex. på förskolan så kan det vara ett moment som är spännande att göra tillsammans med barnen.

Resultatet

Fyra böcker och barnens val

Resultatet redovisade vi med affischer bredvid tematrädet, så alla barn och vuxna kunde se vilka teman som fått mest röster och vilka som blivit valda. Barnen fick helt enkelt vara med i en demokratisk process där vi följde majoritetens önskningar.

En insikt vi bär med oss är att det inte behöver vara så svårt att få med barns inflytande men det krävs att vi planerar in det i verksamheten så det passar syfte och mål. Det gäller helt enkelt att våga testa olika sätt för att få med barns inflytande i våra verksamheter och vi lär oss hela tiden. Nu har vi bedrivit konceptet i fyra år och redo för att prova på nya sätt att arbeta med målgruppen 3-5 åringar och de erfarenheter vi fått under tiden tar vi med oss i nästa projekt som vi kallar Sagoviken.

Sök inlägg

Filtrera