Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Barn och ungas läsning 3: Lättläst på fritids

Här kommer ett nytt blogginlägg med koppling till Läsdelegationens betänkande Barn och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället. I betänkande kan man läsa om de utmaningar och utvecklingsmöjligheter som finns gällande fritidshem och barns läsning.

I denna text skriver Katarina Larsson, barnbibliotekarie på Sandvikens folkbibliotek, om satsningen på fritidslådor till fritidshemmen som en del av bibliotekets läsfrämjande arbete för barn på fritiden.

Fritidshem – en outnyttjad resurs i läsfrämjandearbetet?

Sedan 1 år samarbetar biblioteket med fritidshemmen i Sandvikens kommun för att ge barn ytterligare en möjlighet att närma sig böcker på sin fritid.

Inspirationen kommer från Gunilla Hagman, tidigare skolbibliotekssamordnare i Gävle kommun, som tillsammans med Nypon förlag dragit igång detta projekt i bl.a. Söderhamns kommun. Gunilla skriver: ”Enligt läsforskaren och professorn Ingvar Lundberg tar det 5000 timmar av lästräning för att bli en fullgod läsare. Det innebär 1 timmes läsning varje dag året runt i nästan 14 år”.

Eftersom de flesta barn mellan 6-9 år tillbringar en stor del av sin fritid på ”fritids” så är det en väldig fördel att kunna utnyttja denna tid till att inspirera till läsning. I Sandviken har vi utformat vår egen variant av konceptet.

Lättläst i lådan

Ett problem är att det numera ofta är väldigt stora barngrupper på fritids, och alla är inte där alla dagar. Det gör att det är svårt att ha en tjockare kapitelbok att högläsa ur eftersom alla inskrivna barn inte alltid är på plats och det då blir svårt att följa med i handlingen. Lösningen är korta, lättlästa böcker som man läser ut vid ett tillfälle.

 

Produktionen av lättlästa böcker har ökat kraftigt de senaste åren och så även kvalitén. Det är många etablerade och erkända barnboksförfattare som även skriver lättlästa böcker.

En boklåda innehåller minst 20 böcker, det är både lättlästa kapitelböcker,  faktaböcker och bilderböcker. Varje låda har också några utgallrade barntidskrifter som också cirkulerar. Lånetiden är 4 veckor.

Sedan januari 2018 har vi nu på huvudbiblioteket 22 boklådor som cirkulerar på 22 olika avdelningar. Våra filialer som ligger i anslutning till en skola servar sina egna fritids – vilket är ytterligare 6 fritidsavdelningar.

Barnen och högläsning

Innan vi startade så träffade jag representanter från alla fritidshem och informerade om projektet. Man fick välja om man ville delta och glädjande nog så var alla intresserade!

Alla fick en liten broschyr och målet var att alla fritids skulle försöka ordna en inbjudande läshörna samt att läsa 1 bok/dag. Alla fritidsbarn fick även fylla i en enkät om deras inställning till böcker och läsning. 336 svar kom in och där kunde man bl.a. utläsa att 59 % aldrig blev lästa för på fritids , samtidigt som 58% tyckte om när någon vuxen läste högt för dem.

I början på 2019 ska man än en gång få svara på enkäten för att se om det blivit någon skillnad. Jag återkommer angående resultatet!

Skribent: Katarina Larsson, barnbibliotekarie på Sandvikens folkbibliotek

 

Sök inlägg

Filtrera