Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Barn och ungas läsning 2: Kapprumsbibliotek

Gruffalon-4.jpg

I Läsdelegationens betänkande Barn och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället kan man läsa om familjens betydelse för barns tidiga språkinlärning. Flera forskningsresultat visar att ett tidigt föräldraengagemang ger långsiktiga positiva effekter på barns språkutveckling. Denna veckas blogginlägg är skrivet av Anna Karlsson som arbetar som barnbibliotekarie på Sandvikens folkbibliotek. Hon berättar om hur Kapprumsbibliotek kan leda till ökad läsning i hemmamiljö.

 

Kapprumsbibliotek som läsfrämjande metod

 

På förskolor runt om i Sandvikens kommun har det börjat poppa upp Kapprumsbibliotek. Kapprumsbibliotek liknar andra sorters bibliotek så som arbetsplatsbibliotek eller tvättstugebibliotek där tanken är att placera en boksamling på platser där människor rör sig i sin vardag. Idén kom till oss genom Jonas Anderssons rapport Med läsning som mål där han beskriver möjligheten att inrätta mindre bibliotek med förenklade utlåningssystem i kapprummet på förskolan som kan användas av barn och föräldrar i samband med hämtning och lämning. Målet är att uppmuntra till ökad läsning i hemmet och göra böcker tillgängliga för fler familjer.

Vi vet från erfarenhet att vardagen är stressig för många småbarnsfamiljer och det kan vara svårt att hinna med regelbundna biblioteksbesök trots att viljan att läsa finns där. Det kan även vara klurigt att välja bland alla böcker som ges ut och många föräldrar efterfrågar tips och råd kring vad och hur man läser hemma. I Sandvikens kommun finns det idag kapprumsbibliotek på familjecentralen i Björksätra och på förskolor i Järbo och Åshammar som är resultatet av ett samarbete mellan bibliotekspersonal och förskolepedagoger.

 

En fördjupning på Kungsgårdens förskola

 

Vi är nu mitt uppe i ett nytt och spännande projekt på Kungsgårdens förskola som är finansierat av Region Gävleborg och går under namnet ”Kapprumsbibliotek: en fördjupning”. Utöver att inrätta ett bibliotek på förskolan vill vi genom detta projekt arbeta närmare barnen och pedagogerna med läsinspiration. Böckerna i samlingen är hämtade från foldern Böckerna du inte får missa: 50 böcker att läsa innan du fyller 6 år och fungerar som en guide i bilderboksdjungeln. Utifrån dessa titlar genomför bibliotekspersonalen workshoppar ute på förskolan som går ut på att läsa och skapa fritt utifrån berättelserna.

Barn skapar världar utifrån Julia Donaldsons bok om Gruffalon.

Kapprumsbiblioteken har mötts med entusiasm från barn, föräldrar och pedagoger det lånas flitigt! Många familjer har även upptäckt sitt lokala folkbibliotek efter att ha kommit igång och lånat böcker på förskolan. Att placera en boksamling på en plats där barn och föräldrar rör sig varje dag sätter bokstavligen böcker i fokus och blir en påminnelse om glädjen med och vikten av läsning. Kapprumsbibliotek är således en både enkel och kostnadseffektiv läsfrämjande satsning som också främjar samarbete mellan folkbibliotek och förskola och gör det möjligt för oss att tillsammans nå ut till fler familjer.

Skribent: Anna Karlsson, barnbibliotekarie på Sandvikens folkbibliotek

 

Sök inlägg

Filtrera