Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Barn och ungas läsning 1: Läsmotivation

I juni i år kom Läsdelegationens betänkande Barn och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället. Där listas ett antal förslag som ska ge barn och unga mer likvärdiga förutsättningar att nå god läsförmåga och känna ökad läslust. Det här är första inlägget i en serie som kopplar delar av betänkandet till vår praktiska verksamhet här på Trampolin. Först ut är läsmotivation. Hur arbetar vi med det?

Sju regler för läsmotivation

Läsdelegationen hänvisar till den amerikanska forskaren Linda Gambrell som i sin text Seven Rules Of Engagement från 2011 listar sju regler för att skapa just läsmotivation i skolan. Vi har skrivit om Gambrells regler tidigare, men eftersom de nu är aktuella igen tycker vi att de förtjänar att lyftas i ett eget fördjupande inlägg. Vissa av reglerna är väldigt tydligt kopplade till skolundervisning medan andra är lättare att använda på bibliotek eller andra läsfrämjande verksamheter.

Läsande barn

Läsningen ska vara relevant

Om barnen kan koppla det lästa till sitt eget liv så blir de mer engagerade och motiverade att förstå vad de läser. I skolan tipsar Gambrell om att låta eleverna skriva dagbok efter varje lästillfälle, och där reflektera över läsningen och hur den hänger ihop med deras vardag.

På Trampolin pratar vi ofta om barns symboliska ryggsäckar och hur alla barn ska ha rätt att packa upp just sin ryggsäck hos oss. Det innebär att vi försöker lyssna in vad barn som besöker oss är intresserade av och sedan använda det i vår planering. Vi kopplar gärna våra workshopar till populärkultur av olika slag.

Tillgång till många olika texter

Genom att låta barn möta många olika typer av texter signalerar vi att läsning är viktigt. Det ökar också motivationen att läsa. Högläsning är ett sätt att låta barn ta del av olika genrer och Gambrell föreslår också snabba bokprat varje vecka där lärare berättar om 10-12 böcker för att stimulera elevernas nyfikenhet och läslust.

I Trampolins lokaler finns det gott om böcker och serier. De är skrivna både av välkända författare och producerade av barnen själva i våra workshopar. Det går alltid bra att krypa upp i ett mjukt hörn eller i kojan med en bok.

Vi arbetar också mycket med högläsning, särskilt  i Fantasifabriken för de yngsta. Där kopplar vi alltid skapandet till en berättelse och inleder för det mesta varje workshop med högläsning.

Vägg i vägg med Trampolin ligger också biblioteket och barnbibliotekarierna bjuder regelbundet in elever till bokprat i våra lokaler.

generöst med tid för läsning

För att bli bättre på att läsa behövs mycket tid för läsning. Men samtidigt vet vi att barn som har svårt med läsningen ofta inte har ro att ägna långa stunder åt texter. Gambrells lösning är att börja med korta perioder och öka längden på lässtunden gradvis.

Möjlighet att välja läsning

När barn själva får välja vad de ska läsa blir de mer motiverade. Den här regeln krockar ibland med annat, som till exempel regeln här nedanför om att läsa tillsammans. I skolan är det också ganska vanligt att svaga läsare väljer böcker som är alltför svåra. Det kan undvikas, menar Gambrell, genom att läraren väljer ut fem eller sex böcker på lagom nivå som barnet sedan får välja mellan.

läsning tillsammans

Barn får ökad läsmotivation när det finns möjligheter till social interaktion kring det lästa. Barn vill delta i en gemenskap, dela upplevelsen och prata om böcker.

Det här är något vi verkligen har tagit fasta på i våra litteraturprojekt för olika åldrar. Genom att alla elever läser, lyssnar på eller upplever en bok och sedan skapar tillsammans med utgångspunkt i texten ges många tillfällen för samtal och diskussioner. Läsningen blir en gemensam upplevelse.

lyckas med utmaningar

Det är viktigt med texter på rätt nivå. De får inte vara för lätta och inte för svåra. Att lyckas efter en lagom stor ansträngning är motiverande. Utmaningen för lärare är att välja texter på rätt nivå. Ett enkelt förslag som tas upp av Gambrell är att inte dela in texter i lätt, medel och svår, utan hellre dela in dem i svår, svårare och svårast.

visa på vikten av att läsa

Att lärare berömmer elevers prestationer i läsning kan vara motiverande, om det upplevs som ärlig och konstruktiv feedback. Priser kan också väcka motivationen om de har koppling till det önskade beteendet. Guldstjärnor för antal lästa sidor är inte en bra metod enligt Gambrell. Däremot kan priser i form av böcker, bokmärken, tid för egen läsning eller gemensam högläsning fungera motiverande eftersom det visar på vikten av läsning.

 

 

 

 

 

Sök inlägg

Filtrera