Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Barn i Edsbyn skriver vätteäventyr

Barn i Edsbyn har under november och december skrivit en berättelse tillsammans med författaren Camillla Lagerqvist. Nedan berättar Anette Helgesson och Anna Nirs Westlund från Ovanåkers kommun om arbetet.
 

Till bibliotekets verksamhet Läxverkstan på tisdagar mellan 14:30-16:30, kommer barn i åldern 9-12. Syftet med Läxverkstan, som är ett projekt med stöd från Kulturrådet, är att förstärka läsförståelsen och läslusten och förbättra skolresultaten, samt att stärka barnens självkänsla och främja barnens kreativitet genom kulturella upplevelser och egenhändigt skapande.

I gruppen ingår även faddrar från tredje året på barn-och fritidsprogrammet, som är med och ”coachar” barnen, samt en barnbibliotekarie och en pedagog.

En tanke som vi ville pröva var att bjuda in och använda oss av professionella inom olika områden. Där skulle syftet vara att ta till vara barnens fantasi och kreativitet, utan att dämpa dem med ”tekniska åtaganden” eller krav. Under denna termin har vi därför bland annat arbetat med att skriva en berättelse tillsammans med en författare.

I november var Camilla Lagerqvist i kommunen på författarbesök i årskurs 5. Vi bad henne besöka Läxverkstan och hjälpa oss komma igång med en berättelse.

Vid sitt första besök presenterade Camilla olika sätt att beskriva känslor och händelser. Hon samtalade med barnen om hur man bygger upp en bra historia.

Camilla presenterade en start på en berättelse genom att berätta om en vätte. Sedan blev det barnen och faddrarnas tur att föreslår tänkbara fortsättningar. Allt detta som barnen ”bubblade” skrev Camilla ner på ett stort blädderblock. Vi fotograferade sedan av orden och mailade till henne.

Inför nästa Läxverksta hade Camilla skrivit ihop en text och mailat den till oss. En av faddrarna läste texten högt för barnen. På uppdrag från Camilla skulle vi sedan skriva fyra olika kapitel utifrån rubriker, som barnen spånade fram på första träffen.

Vi delade upp barnen i grupper och varje grupp fick hitta på två kapitel var. Även här lade vi vikten vid innehåll, istället för form, genom att låta faddrarna anteckna. Vi spelade även in vad som sades på iPads så vi kunde skriva ner anteckningar efteråt. Efter det skrev vi ledare ner stolpar och mailade till Camilla, som fick arbeta vidare med texten.

Vi ville ge barnen möjlighet att fantisera stort och lägga fokus på berättelsen; att samarbeta kring ett händelseförlopp som driver en berättelse framåt. Barnen var påhittiga den här gången också, men det krävdes lite uppmuntran och stöd från faddrar och oss ledare för att få till det.

Det andra besöket av Camilla inleddes med fika och Camilla hade med sin vätte Tryggve, en mjuk prydnadstomte. Efter fikat hittade vi tillsammans på slutet av berättelsen. Redan första gången var det ett barn som uttryckte att det skulle vara ett lyckligt slut, med kärlek, så vi hade det som utgångspunkt när vi spånade. Även här kom Camilla med tips på hur man kan tänka för att det ska upplevas uttrycksfullt när man läser. Detta avslutande avsnitt satte hon sedan ihop med resten av berättelsen och mailade över allt i sin helhet till oss.

Barnen hade vid olika tillfällen ritat bilder utifrån våra tankar om berättelsen och dessa bilder scannande vi och lade in i texten innan vi skrev ut den.

Vätten John

Vätten John julbadar i badhuset.

På sista tisdagen innan jul hade vi boksläpp av John på Iljasgården – ett vätteäventyr på Läxverkstan! Vi läste berättelsen, som nu blivit en bok, högt för barnen, som satt som tända ljus och lyssnade. Barnen var stolta över sina böcker och de fick möjlighet att göra paket av dem och ge till sina föräldrar i julklapp. De fick så klart även ett alldeles eget läsexemplar. Vi ledare uppmuntrade barnens lärare att låta respektive klass ta del av berättelsen, vilket skedde genom att läraren läste boken högt dagen innan avslutningen.

Slutligen gjorde vi en digital version av boken på en iPad, med hjälp av appen Book Creator, samt en utmärkt från Litteraturhuset. Tanken är nu att sprida barnens berättelse via bibliotekets hemsida och sociala medier.

En annan tanke är att kunna översätta berättelsen till barnens modersmål för att ytterligare stärka känslan av gemenskap och förståelse. Där tänker vi ta hjälp av Aktivitetshuset. Vår förhoppning är att berättelsen om vätten John kommer att finnas översatt till flera språk, och kanske till och med inläst på flera språk, i slutet av nästa termin.

Att arbeta med Book Creator gav också mersmak hos oss ledare, samt idéer om hur vi tillsammas med barnen kan arbeta vidare med berättelsen nästa termin. Till exempel kan barnen göra sin egen version av berättelsen i Book Creator och lägga in sina egna bilder. Eller så kan barnen göra helt nya berättelser, kanske med mindre text, men med flera bilder och ljud.

Trots att vi bara har träffat och arbetat med Camilla två gånger, cirka 1 timme per gång, så har det varit ovärderligt att ha med en författare. Både för att hon bidrog med kunskaper och tips om hur man arbetar fram en berättelse, samt hur man kan skriva ner den. Det är dessutom värdefullt för barnen att få bekanta sig med en livs levande författare. Att få känslan av att det inte är så svårt, att allt är möjligt.

Litteraturhusets medverkan och stöd, både när det gäller ekonomi och yrkeskompetens, har också gjort detta arbete möjligt. Även ur tidsperspektiv har samarbetet varit gynnsamt. Vi ser det även som ren fortbildning att arbeta ihop med en annan yrkesgrupp. Det är en möjlighet för oss själva att utvecklas och tänka nytt och hela verksamheten gynnas av det.

Slutligen har vi reflekterat över hur viktigt det är att lägga ribban lågt, så att man orkar gå i mål och att barnen inte ska känna krav på prestation. Grunden till inlärning ligger i att man känner lust i sitt skapande och att man kan koppla samman glädje och motivation. En annan reflektion är att det går att hitta gemensamma vägar att gå, även om man, som i vår barngrupp, har fyra olika modersmål. Vi märkte att vi satt inne med olika bilder av tomtar och vättar. Samtidigt såg vi likheterna i våra skilda traditioner. Ett barn reflekterade över att det fanns likadana tomtar även i det sydamerikanska land hon kom ifrån. Dessutom växte barnen av att kunna glädjas över ett synbart resultat, av att arbeta ihop i grupp, av stoltheten i att klara av och att få visa upp boken för andra.

I biblioteket fanns under julen en liten utställning där Läxverkstan visade upp en del av terminens arbete. Självklart hänger boken John på Iljasgården – ett vätteäventyr där!

Länkar:

Ovanåkers kommuns hemsida

Läxverkstans blogg

läxverkstan

Anette Helgesson, Camilla Lagerqvist och författarna till vätteäventyret.

Sök inlägg

Filtrera