Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Att skapa kreativa rum för och tillsammans med barn och unga

Som vi ju berättat om åtskilliga gånger här på bloggen invigdes Trampolin – Sveriges första litteraturhus för barn och unga – den 5 april 2014 på Kulturcentrum i Sandviken.

Miljön i Trampolin har tagits fram i en flerårig designprocess under ledning av barnkulturdesigner Eva-Johanna Isestig och personal från Kulturcentrum. Barn och unga i Sandviken har deltagit i processen genom workshops där deras perspektiv och förutsättningar sedan legat till grund för de lösningar som tagits fram.

Nu i höst erbjuder Kulturcentrum/Litteraturhuset ett unikt seminarium då Eva-Johanna Isestig berättar om sitt arbete med att involvera barn och unga i designprocessen kring Trampolin. Deltagarna i seminariet får också möjlighet att själva prova olika verktyg för att utforma verksamheter tillsammans med barn.

Målgrupp för seminariet är bibliotekspersonal, kulturtjänstemän, pedagoger på förskola, skola och fritidshem, kulturpedagoger och andra som arbetar med och i miljöer för barn och ungdomar.

Inbjudan till seminariet hittar du här.

Anmälan sker via ett webbformulär. Senast den 1 september vill vi ha din anmälan. Seminariet är kostnadsfritt för yrkesverksamma i Gävleborgs län. Övriga betalar 500 kronor exkl. moms. Antalet platser är begränsat.

Workshop tittskåp

 

Sök inlägg

Filtrera