Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Att inspirera till språkutveckling med Bokstart

I Sandviken har vi startat igång med Bokstart, men vad är det egentligen? Här kommer ett gästinlägg från Tinne Wennerholm som är projektledare för Bokstart i Gävleborgs län.

Ord och fantasi

Tänk vilka ord de hittar på. ´Balja´ och ´träplugg´ och ´snöre´ och sån´t där som ingen människa kan begripa, var de får det ifrån. Men, ”spunk” som verkligen är ett bra ord det låter de helt enkelt bli att hitta på. Vilken tur att jag kom på det!

Ur Astrid Lindgrens bok Pippi Långstrump i Söderhavet

Ja vilken tur att Pippi kom på ordet spunk. Annars hade ju inte vi vetat vad en spunk är! Och vilken tur att det finns de som hittar på nya ord där fantasin får flöda. Det handlar just om att stimulera fantasin och inspirera till att skapa nya ord. Jag heter Tinne Wennerholm och är projektledare för Bokstart på Region Gävleborg.

Vad är Bokstart?

Bokstart är ett treårigt projekt som finansieras delvis med medel från Statens kulturråd. Det handlar om de minsta barnets språkutveckling, att inspirera föräldrar att läsa för sina barn, berätta för sina barn, tala med sina barn och på detta sätt ge dem det språk som kommer att vara så användbart i framtiden. I Gävleborg Bokstartas det i flera kommuner men tyvärr med coronapaus just nu.

Foto: Frida Wennerholm

Vems är ansvaret?

Vilka ska då ta på sig ansvaret för de minsta barnets språkutveckling. Jo, det är vuxnas ansvar. Vuxna som ska ge det lilla barnet verktyg för att kunna få en chans till bättre skolresultat, kunna uttrycka sin mening för att utöva sin demokratiska rättighet och för att kunna läsa en text och förstå innebörden i den. I Bokstart Gävleborg samverkar BVC, bibliotek, förskola och logopedi tillsammans med vårdnadshavare för att försöka ge länets bebisar samma chans till ett språk. Det ska inte handla om var du bor, vilken skola du går i eller föräldrarnas utbildning. De som läser mycket kommer att läsa mer och de som läser lite, läser mindre. Det handlar om övning som ger färdighet och för att bli en bra läsare måste du träna 5000 timmar enligt läsforskaren Ingvar Lundberg. Det blir 13,6 års lästräning, en timme om dagen. För att det ska hinnas med så får en börja när bebisen är nykommen. Gärna läsa för magen redan under graviditeten. Om detta talar bokstartare i Gävleborg med nyblivna föräldrar.

Hur går ett Bokstartbesök till?

Bokstartare går till BVC och träffar vårdnadshavare under läkarbesöket vid 6 månader eller på familjecentralen. De lämnar en kasse med information om språkutveckling hos det lilla barnet, en bok samt en liten läskompis – Bella. Familjen bjuds också in till biblioteksbesök. Några förskolor i länet har arbetat med att se om man kan få de minsta barnen delaktiga på förskolan i skapandet av en läsmiljö. Läs gärna Lena Magnussons rapport Barn, böcker, delaktighet och inflytande, om detta arbete.
Projektet Bokstart Gävleborg avslutas vid årets slut men vi hoppas att bokstartandet i länet ska fortsätta och dessutom utvidgas.

Att läsa vidare

Mer information om Bokstart Gävleborg

Mer information om Bokstart

Rapporten Barn, böcker, delaktighet och inflytande av Lena Magnusson

Skribent: Tinne Wennerholm, Region Gävleborg

Sök inlägg

Filtrera