Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Att berätta med återbruk


Återbruk har varit ett återkommande tema i de öppna verkstäderna på Trampolin och de senaste veckorna har vi provat olika sätt att berätta med hjälp av gamla trasiga böcker som har gallrats ut på biblioteket. En av aktiviteterna, som vi testade på både barn och deras föräldrar på en familjelördag, har varit att göra pop-up-böcker. Det är en aktivitet som, med lite hjälp, kan passa både mindre och lite större barn, eftersom det går att arbeta med både bilder och text.

Popupbok 1

Popupbok 2

Det du behöver är en gammal bok som inte har alltför tjock rygg. Sedan skär eller klipper du ut alla sidor så att du bara har pärmen kvar.

Popupbok 3

Lägg pärmen platt på en plan yta och mät upp ett papper som är något mindre än hela pärmen. Det går bra med vanligt tunt skrivarpapper. Klipp eller skär ut papperet.

Popupbok 4

Popupbok 5Vik papperet på mitten och klipp en till tre flikar in från den vikta kanten. Flikarna ska vara ett par centimeter breda och ca 3-5 cm djupa. På flikarna kommer sedan det som ska ”poppa upp” att fästas.

Popupbok 6

Popupbok 7

Vik upp flikarna så att det blir skarpt veck och öppna sedan upp hela papperet. Du kan nu limma fast det på insidan av bokpärmen, men var noga med att inte limma på eller bakom de klippta flikarna (enklast är att limma på baksidan av papperet istället för på pärmen). Vanligt limstift fungerar alldeles utmärkt.

Popupboken 4

Popupboken 2

Sedan är det dags för själva berättandet. Klipp ut bilder ur gamla böcker eller rita dina egna. Finns det tid att låta boken torka i öppet läge så går det också bra att måla. Det som ska ”poppa upp” fästs på de klippta flikarna med lim, men även övriga ytor kan dekoreras på olika sätt. Återanvänd ord och meningar från gamla böcker eller skriv en alldeles egen berättelse. Kanske går det att kombinera två figurer ur olika bilderböcker till en helt ny historia? Möjligheterna är obegränsade.

 

Sök inlägg

Filtrera