Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Är det här sant?

Den 18 januari genomfördes en MIK-konferens i Sandviken med Region Gävleborg som arrangör och Litteraturhuset Trampolin som medarrangör. I några blogginlägg kommer vi att rapportera från konferensens föreläsningar och workshopar. Vi inleder med att berätta om vårt eget bidrag.

Litteraturhuset Trampolins workshop ”Är det sant?” riktade sig i första hand till förskollärare och den handlade om att på ett lekfullt sätt låta deltagarna prova på att manipulera bilder med hjälp av foto, film och olika appar på Ipads.

Dag Drömlund

När vi arbetar med yngre barn använder vi oss ofta av en bok som på något sätt inspirerar oss vidare i olika skapande processer. Den här gången valde vi boken om Dag Drömlund. Dag Drömlund har ett ganska tråkigt jobb och försvinner gärna bort i dagdrömmar om spännande platser och möten. Uppgiften för deltagarna blev att skapa en liten film som berättar om deras dagdrömmar, en dag på Trampolin.

Tiden var knapp, endast en timme, så vi började med att visa en kort film som skulle inspirera deltagarna att sätta igång med sin dagdröm.

Vi använde oss av apparna Do Ink Green Screen och iMovie.

Apparna i sig är rätt så enkla att använda men det krävs ändå tid och engagemang att sätta sig in i det hela och många gånger kanske det är svårt att ta sig den tiden i det dagliga arbetet. Vår workshop var därför tänkt att inspirera och att låta deltagarna experimentera med Ipads. Vi ville även ge ett konkret förslag på en aktivitet som går att använda i olika barngrupper (se längst ner på sidan).

Att manipulera en bild som handlar om en dagdröm kan vara ett sätt att få ett samtal med barnen kring bilder som vi möter i vardagen.

Är det verkligen sant allt vi ser?

 

Green Screen

 

Green Screen är en filmteknik som går ut på att man filmar två klipp, varav ett filmas framför en grön bakgrund och sedan klipps det gröna bort och ersätts med det andra filmklippet. Do Ink Green Screen är en enkel app där du kan göra spännande effekter genom att lägga flera lager på varandra med hjälp av en grön bakgrund, ex. tyg eller papper. Ett tips är att gå till den här länken som har en bra och utförlig beskrivning hur du kan använda appen.

https://www.pappasappar.se/green-screen-do-ink/

I Studion hade vi förberett små Green Screen stationer med skärmar av kartong och grönt papper. I sin lilla Green Screen station kunde deltagaren utforska appen med film, foto och inklippta bilder som limmades fast på en grön pappersremsa.

Vi hade förbrett med att ladda ner gratis bilder från https://pixabay.com/.

På en ställning i rummet hade vi hängt upp grönt tyg så det gick att filma sig själv mot den gröna bakgrunden. Med lite enkel rekvisita, som ex. en hatt, gorillamask eller ett par solglasögon kan man gå in i en karaktär, och en ny värld. Filmen eller fotot sparas sedan på paddan och det går att göra flera olika film/fotosekvenser som sedan sätts ihop till en film i iMovie.

I iMovie går det att lägga till text, ljud, musik och andra effekter.

Det kan vara skoj att klä ut sig!

Gör en e-bok

Istället för att filma kan det vara roligt att göra en bok!

Använd appen Do Ink Green Screen. Fotografera istället för att filma.
Se till att bilderna är sparade.
Gör sedan en bok med barnens bilder och texter i appen Book Creator.
I Book Creator går det att lägga till ex. seriebubblor som att barnen drömmer. Det går att skriva ut boken eller spara den som en e-bok.

 

 

WORKShOP: Är det här sant?

 

 • Börja med att läsa boken om Fabror Dag Drömlund.
 • Vad är en dagdröm? Har du haft någon dagdröm? Hur skulle din dagdröm kunna se ut? Vem träffar du i din dagdröm?
 • Låt barnen välja en bakgrundsbild, ex. havsbotten, rymden, höga berg m.fl. Bakgrundsbilderna är sparade i förväg på en Ipad men skrivs även ut så att barnen lätt kan välja mellan olika bakgrunder. Barnen väljer ett föremål, ex. giraff, haj, raket, marsmänniska m.fl.
 • Fotografera barnet som att det sitter och tänker/drömmer.
 • Använd appen Do Ink Green Screen. – Fotografera föremålet mot en grön bakgrund. (papper eller tyg). Barnet kan agera och prata. 
 1. – Låt barnen berätta och pedagogen skriver ner vad deras dagdröm handlar om.
 2. – Filma/fotografera barnet mot den gröna bakgrunden.
 3. – Lägg till bakgrunden som barnet valt.
 4. Gör en film i iMovie eller en bok i Book Creator.

Se filmen tillsammans. Prata om hur de gjorde bilderna som ser så verkliga ut. Kan man luras med bilder? Skulle någon som inte visste att det var dagdrömmar kunna tro att det var sant? Kan vi lita på alla bilder vi ser?

Lpfö 98

Skolverket har gjort ett reviderat förslag för förskolans läroplan med mer fokus på digitalisering men eftersom den än så länge inte är klubbad och klar utgår vi från mål i Lpfö 98.

2.2 UTVECKLING OCH LÄRANDE

Mål:

 • utvecklar sin lust att leka och lära,
 • utvecklar sitt intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

 

 

Sök inlägg

Filtrera