Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

NO och teknik i förskolan

Hur kan man arbeta med barn, berättande, estetiska ämnen och samtidigt lära sig mer om teknik och naturkunskap? I boken (med den långa titeln) ”Naturvetenskap och teknik genom estetiska lärprocesser i förskolan” får vi många tips och idéer på hur man kan gå till väga.

Boken är skriven av Fredrik Jeppsson tillsammans med sju stycken medförfattare från Linköping och Örebro universitet, Cecilia Axell, Helene Berggren, Johanna Frejd, Frans Hagerman, Alma Jahic Pettersson, Alma Memisevic, och Ulrika Sultan. “En gemensam nämnare är att alla är engagerade i framtidens förskolepedagoger och även knutna till TekNaD, som är en forsknings- och undervisningsmiljö inom teknik, naturvetenskap och didaktik vid Linköpings universitet.” 

I boken beskriver författarna hur de estetiska ämnena som musik, drama och bild är viktiga för barnets utveckling och hur vi använder oss av alla våra sinnen för att minnas och lära. Boken varvar spännande teori och praktiska exempel kopplat till läroplanen. Helt enkelt en fantastiskt bra bok att använda sig av som pedagog! Här nedanför får ni en kort beskrivning av några kapitel från boken.

Teknik: ljud och musik

Ulrika Sultan och Frans Hagerman berättar hur man bl.a. kan arbeta med musik och teknik genom konstruktionssånger. Ett exempel är sången Bockarna Bruse som de flesta barn känner till. Med hjälp av rekvisita, sången och pedagogens frågor kan barnen uppmuntras till problemlösning. Pedagogen stannar upp efter första meningen i sången Lilla bocken Bruse trippar över trollebron… och börjar fundera över om något saknas. Vad är det som saknas? Hur ska bockarna komma över vattnet? Här bjuder pedagogen in barnen som kommer fram till att det är en trollebro som saknas. Hur ser den ut? Vad är den byggd av? osv. Tillsammans bygger de sedan en bro och utforskar konstruktionsmaterial och byggnadsprincipen.  

Hur ska bockarna Bruse ta sig över ån?

Kemi: kroppen och matspjälkningen

Alma Jahic Pettersson och Helene Berggren uppmärksammar läsaren på att vi möter olika kemiska processer i vardagen. Som när vi tvättar händerna och tvålen löddrar, när vi bakar med bakpulver eller gör lerkakor i sandlådan. I det här kapitlet fokuserar de på biologi, kemi, människokroppen och matsmältningen. De menar att det är viktigt att ta till vara på barnens naturliga nyfikenhet kring kroppen och som ett exempel ger de förslag på hur man kan arbeta med berättelser och en påhittad figur som heter Zim. Zim vägleder barnen i deras lärande om matspjälkningssystemet gällande fem teman; kroppen, näsan och lukten, munnen och smaken, magsäcken och tarmarna. I kapitlet finns det fakta för pedagogen och tydligt beskrivet hur varje tema går till och barnen utforskar ämnet genom att bland annat rita och jobba med lera. 

Naturvetenskap och energi

Fredrik Jeppsson och Johanna Frejd skriver om att många av de fysikaliska fenomen som energi, kraft och rörelse är abstrakta och kan upplevas svåra att konkretisera. I det här kapitlet ger de tips och exempel på hur man kan arbeta med energi i förskolan. Energi är ett fysikaliskt fenomen men det kan också vara svårt att förklara hur vi använder ordet energi i olika uttryck, som att en artist kan ha mycket energi på scenen eller att vi äter mellanmål för att få energi. De tipsar om hur man kan göra en energiteater tillsammans med barnen. Genom drama, den egna kroppen och en stor golvyta får barnen lära sig om energi. 

Teknik, natursyn och barnlitteratur i förskolan

Cecilia Axell och Alma Memisevic skriver om barns nyfikenhet att lära med hjälp av barnlitteraturen och genom att ställa de rätta frågorna. Forskning visar att berättande är ett effektivt sätt att lära sig och att minnas eftersom barnet använder sin inlevelseförmåga. Cecilia Axell menar att om man tar på sig sina pedagogiska glasögon upptäcker man att det finns inslag av teknik och natur i stort sett alla barnböcker. De yngre barnen har ett naturligt intresse för natur och teknik som insekter, djur, bilar, tåg m.fl. I kapitlet ges tre autentiska exempel på hur man kan fånga upp barnens frågor kring teknik och naturkunskap i bokstunden, och hur man sedan kan arbeta vidare med estetiska metoder.

En helikopter skapad av ett barn på Litteraturhuset Trampolin.

Sök inlägg

Filtrera