RSS Feed

Om bloggen

 

Litteraturhusbloggen drivs av Sandvikens Kulturcentrum – Litteraturhuset Trampolin.

Syftet med verksamheten Litteraturhuset Trampolin är att stärka barn och ungas läs- och språkutveckling genom olika estetiska uttrycksformer.

Verksamheten Litteraturhuset Trampolin innehåller tre delar:

Våra lokaler – lär- och upplevelsemiljön

Kunskapscentret -den kompetensutvecklande delen

Forskningsresursen

Fokus i alla delar ligger på berättande och metodutveckling.

Sandvikens kommun är huvudman för verksamheten, men genom ett stöd från Region Gävleborg kan vi bedriva verksamhet i hela länet. Läs mer om verksamheten på vår hemsida.

På Litteraturhusbloggen kommer du att kunna läsa om vad som pågår i vår verksamhet och hitta information om de seminarier och föreläsningar som vi erbjuder och om det pedagogiska material som vi tar fram. Du kommer också att kunna läsa om aktuell forskning inom det läs- och språkutvecklande området, få inspiration till ditt eget arbete i barngrupper och ges tips om aktuell litteratur.

Naturligtvis kommer du också att få veta vad som är på gång i våra fina lokaler i Sandvikens Kulturcentrum, där vi varje vecka möter barn och ungdomar i öppna verkstäder eller i pedagogiska program.

För att göra det enklare att orientera sig på bloggen har vi delat in våra inlägg i olika kategorier. Nedan ser du hittar under de olika kategorierna.

Forskning – Om aktuell forskning inom vårt område samt om den forskningsrelaterade verksamhet som vi själva bedriver.

Kreativa miljöer – Om framväxten av våra lokaler i Kulturcentrum och om hur vi utvecklar vår miljö samt om andra kreativa miljöer för barn och unga.

Metodutvecklingsarbete – Om de nya metoder vi utvecklar inom Litteraturhuset Trampolin, själva och/eller tillsammans med andra. Även om spridningen och användandet av dessa metoder.

Lästips och inspiration – Om intressanta verksamheter, länkar, artiklar och böcker.

Om Litteraturhuset Trampolin – Om vår verksamhet, bakgrund, medarbetare, nyhetsbrev m.m.

Seminarier och fortbildningar – Om de seminarier, workshops, föreläsningar och fortbildningar som vi erbjuder, men också om andra arrangörers evenemang som vi deltagit i/lyssnat på.

Skapa och berätta – Tips från vår egen och andras verksamhet på hur man kan arbeta med berättande i barngrupper under t.ex. en workshop eller en eller ett par lektioner.

Vi som skriver oftast på bloggen är verksamhetsutvecklare på Sandvikens Kulturcentrum – Litteraturhuset Trampolin, men du kommer också att få ta del av inlägg från andra skribenter.

Hör gärna av dig till oss om du har synpunkter på innehållet i bloggen eller vill bidra med ett inlägg!

Arkivet

Följ oss på Facebook