RSS Feed

Från joller till frispråkighet

0

10 oktober, 2012 av Karin Forsgren Anderung

Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Dags att höja ribban!? är en rapport om samverkan mellan barnhälsovård och bibliotek kring små barns språk- och litteracitetsutveckling som Kerstin Rydsjö författat på uppdrag av Regionbibliotek Halland. Under bokmässan i Göteborg presenterades och diskuterades rapporten i ett seminarium med rubriken ”Från joller till frispråkighet – om barns rätt till språkstimulans”. Seminarieledare var Gunilla Kindstrand och i panelen satt rapportförfattaren Kerstin Rydsjö, fd regionbibliotekschef Anette Eliasson, barnläkaren Hugo Lagercrantz och logopeden Astrid Frylmark.

Samverkan mellan barnhälsovård och bibliotek finns över hela världen. En nationell satsning som särskilt lyfts fram i rapporten är Bookstart i Storbritannien. Anledningen till detta är att projektet visat sig vara uthålligt (det firar 20 år 2012), välfungerande och kostnadseffektivt samtidigt som det haft en stor räckvidd.

Men resultaten från Bookstart visar också något annat; i alla undersökningar saknas svar från en del av populationen. Flera utvärderingar visar att barnhälsovård och bibliotek har särskilt svårt att nå särskilt utsatta grupper. Det är ofta familjer med socioekonomiska problem, familjer med annat modersmål och föräldrar till barn med språkstörningar och andra funktionsnedsättningar. Insatser mot dessa grupper kan vara de insatser som gör mest nytta!

Hugo Lagercrantz höll en ”miniföreläsning” inom ramen för seminariet och pratade bl.a. om barnets ”språkinstinkt” och vikten av att tidigt kommunicera med barnen. (Barn behöver ett par timmar med en vuxen varje dag menade han).  Även logopeden Astrid Frylmark miniföreläste och hon var delvis kritisk till hur logopederna själva har arbetat. Fokus för dem har varit väldigt mycket på det språktränande barnet och föräldrarnas behov av kunskap och information har inte alltid blivit tillgodosett.

Liksom i debatten om ”Lek och lärande i förskolan” (läs om den här) användes begreppet ”skolifierad” i negativ bemärkelse. Argumentationen för vikten av barns språkutveckling utgår ofta från en skolsituation menade man. Men språket är viktigt för barnets egen skull!

Hur går vi vidare i frågan om samverkan mellan folkhälsan och kulturen gällande barns språkstimulans? Den frågan ställdes i slutet av debatten och får förhoppningsvis ett svar framöver. Statens kulturråd har varit medfinansiär av rapporten och var även medarrangör till seminariet. Säkert kommer de att fortsätta att hålla frågan vid liv, tillsammans med de många andra aktörer på regional och lokal nivå som jobbat/jobbar med samverkan BVC-bibliotek/kulturliv.


Inga kommentarer »

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Arkivet

Följ oss på Facebook